SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1. Concursul „Tu cum te simți când faci ce iubești?” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este organizat de către MAISON MORIES SRL cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache, nr. 42-52, Bl. 35, Sc. G, parter, Sector 1, înregistrată la ORC sub nr J40/5997/2012, având CIF RO30244198, prin reprezentant legal Irina Stăncescu (denumit în cele ce urmează “Organizatorul”). 

2. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial de organizare și desfășurare al acestui Concurs (denumit în continuare “Regulamentul”). 

3. Pentru aducerea la cunoștință a publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, pe întreaga perioadă de desfășurare a Concursului, pe pagina https://painplaisir.ro/.

4. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanți. Prin participarea la Concurs, se prezumă cunoașterea și respectarea integrală, expresă și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni aplicabilă. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în vigoare prin publicarea pe pagina de internet https://painplaisir.ro/.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONCURSULUI

1. Concursul este organizat și se desfășoară exclusiv prin intermediul site-ului Pain Plaisir, disponibil la adresa https://painplaisir.ro/, incepand cu data de 26.09.2019 până la data de 11.10.2019 („Perioada Concursului”), urmând ca anunțarea câștigătorilor să se facă în fiecare zi, pentru ziua anterioară, printr-un mail către fiecare dintre aceștia. Câștigătorii din weekend vor fi anunțați în prima zi a săptămânii următoare. 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

· să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți la data începerii Concursului;

· să respecte prevederile prezentului Regulament și să îndeplinească condițiile acestuia;

2. Prin înscrierea în concurs, participanții sunt de acord și acceptă implicit prevederile prezentului regulament.

3. Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:

• angajatii companiei MAISON MORIES SRL, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, rudele de gradul intai si doi ai angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori), precum si sotul/sotia acestora) nu au dreptul de a participa la Concurs. De asemenea, afinii de gradul intai si doi ai angajatilor companiei MAISON MORIES SRL si ai companiilor implicate in realizarea Concursului, nu au drept de participare.

4. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si acordul Participantului.

5. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea contravalorii premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

7. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

1. Concursul se desfasoara numai online, pe site-ul Organizatorului disponibil la adresa https://painplaisir.ro/

2. Pentru a participa la prezentul Concurs, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism: sa raspunda la intrebarea „Tu cum te simti cand faci ce iubesti?” in campul dedicat . Raspunsul dat de catre participant trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- sa nu includa continut licentios imoral sau antisocial;

- sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

- sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.

- sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/mesaje;

- sa nu contina aluzii la marci de tigarete sau alcool;

- sa nu contina mesaje adresate minorilor („baby” nu se refera exclusiv la minori);

- sa nu faca referire la minori („baby” nu se refera exclusiv la minori);

- sa nu ilustreze persoane minore;

- sa respecte tematica Concursului asa cum este descrisa in prezentul Regulament.

4. Un Participant (reprezentat de aceeasi adresa de mail) se va putea inregistra doar o singura data in Concurs. Daca un participant raspunde de mai multe ori, va fi luat in considerare primul raspuns. 

5. Conform dispozitiilor legale aplicabile, Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si premiile acordate. Anuntul va fi efectuat pe pagina de internet https://painplaisir.ro/ dupa validarea acestora.

6. Toti Participantii care urmeaza si respecta mecanismul Concursului vor fi considerati eligibili pentru castigarea premiului, cu conditia indeplinirii criteriilor de participare descrise in cadrul Sectiunilor 3 si 4 a prezentului Regulament.

7. In urma Concursului, vor fi desemnati 16 (saisprezece) castigatori, cate unul in fiecare zi de concurs, care vor castiga una dintre cele 4 variante de premii. 

Premiile: 

 - 26.09.2019 – 29.09.2019 1 (un) Tort “Noi Doi”, in valoare de 47,00 lei, pe zi. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv faptul ca pentru castigatorii premiului nu este asigurat transportul din localitatea de domiciliu sau resedinta pana la brutariile Pain Plaisir din Bucuresti de unde acestia isi vor revendica premiul si nici intors, toate si oricare costuri de deplasare la si de la restaurantul ales fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Orice alte taxe/sume/obligatii suplimentare legate de Premiu se vor achita/indeplini de Castigatori. 

 - 30.09.2019 – 3.10.2019 6 (sase) Éclair Ciocolată neagră, in valoare de 90,00 lei, pe zi. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv faptul ca pentru Castigatorii premiului nu este asigurat transportul din localitatea de domiciliu sau resedinta pana la brutariile Pain Plaisir din Bucuresti de unde acestia isi vor revendica premiul si nici intors, toate si oricare costuri de deplasare la si de la restaurantul ales fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Orice alte taxe/sume/obligatii suplimentare legate de Premiu se vor achita/indeplini de Castigatori.

 - 4.10.2019 – 7.10.2019 4 (patru) Choux à la crème, in valoare de 80 lei, pe zi. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv faptul ca pentru Castigatorii premiului nu este asigurat transportul din localitatea de domiciliu sau resedinta pana la brutariile Pain Plaisir din Bucuresti de unde acestia isi vor revendica premiul si nici intors, toate si oricare costuri de deplasare la si de la restaurantul ales fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Orice alte taxe/sume/obligatii suplimentare legate de Premiu se vor achita/indeplini de Castigatori.

- 8.10.2019 – 11.10.2019 6 (sase) Croissant, in valoare de 36,00 lei, pe zi. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv faptul ca pentru Castigatorii premiului nu este asigurat transportul din localitatea de domiciliu sau resedinta pana la brutariile Pain Plaisir din Bucuresti de unde acestia isi vor revendica premiul si nici intors, toate si oricare costuri de deplasare la si de la restaurantul ales fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Orice alte taxe/sume/obligatii suplimentare legate de Premiu se vor achita/indeplini de Castigatori.

8. Lista tuturor câștigătorilor va fi publicată pe site-ul www.Painplaisir.ro la finalul concursului “Tu cum te simti cand faci ce iubesti?”, in conformitate cu prevederile si conditiile prezentului Regulament. Lista va rămâne afișată pe site 30 de zile după finalizarea concursului. 

9. Cei 16 castigatori vor fi desemnati in urma selectarii, care va fi facuta pe considerente subiective in functie de originalitatea si creativitatea raspunsurilor. Dupa desemnarea fiecarui castigator Organizatorul va incheia un proces verbal ce va cuprinde numele castigatorului si mesajul acestuia. De asemenea, vor fi selectate si 16 rezerve. Rezervele vor fi alese în același stil ca și câștigătorii aleși inițial, în funcție de creativitatea mesajului. Al doilea răspuns în ordinea preferințelor va fi selectat drept rezervă. 

10. Premiile vor fi puse la dispozitia Castigatorilor in magazinele Pain Plaisir din Bucuresti.

11. Va fi descalificata automat din Concurs orice inscriere care:

• Are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si / sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;

• Contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Concurs respectivele cuvinte;

• Nu au legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

13. Participantii isi dau acordul privind postarea si utilizarea materialelor in sectiunea dedicata Concursului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor. Totodata, prin participarea la prezentul Concurs, Participantii isi exprima si acordul privind arhivarea materialelor de catre Organizator. 

14. Fiecare Participant declara ca inscrierea sa reprezinta creatia sa originala si ca aceasta nu incalca alte drepturi de autor. In eventualitatea unor pretentii din partea unor terte parti, Participantul declara si garanteaza ca va raspunde in mod direct fata de acestia, absolvind Organizatorul de orice raspundere.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

1.In cadrul Concursului, se vor acorda:

- 4 x torturi Noi doi - 26-29 septembrie (4 câștigători care vor primi 1 tort) - 47 lei x 4 torturi = 188 lei

- 24 x Eclair cu ciocolată neagră - 30 septembrie-3 octombrie (4 câștigători care vor primi câte 6 eclair) - 1 eclair x 15 lei x 6 bucăți = 90 lei x 4 câștigători = 360 lei  

- 16 x Choux a la Creme - 4-7 octombrie (4 câștigători care vor primi câte 4 choux) - 1 choux x 20 lei x 4 bucăți = 80 lei x 4 câștigători = 320 lei. 

- 26 croissante (https://painplaisir.ro/croissant.html) – 8-11 octombrie (4 câștigători vor primi câte 6 croissante) - 1 croissant x 6 lei x 6 bucăți = 36 lei x 4 câștigători = 144 lei. 

2. Castigatorii premiilor nu pot solicita contravaloarea premiului castigat in bani si nici schimbarea caracteristicilor acestuia. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORULUI

1. Castigatorii vor fi anuntati printr-un mail catre adresa de mail cu care s-au inscris la concurs.

2. Participantii declarati castigatori trebuie sa raspunda la mail-ul prin care sunt anuntati ca au castigat, cu toate datele necesare validarii, in maxim 24 de ore de la primirea acestuia, pentru a fi validati. In cazul in care castigatorul nu trimite un mail in termen de 24 de ore de la notificare, castigatorul va pierde dreptul asupra premiului, fara nicio pretentie de despagubire din partea Organizatorului, urmand sa fie contactate rezervele, in ordinea extragerii lor. 

3. Pentru validarea si acordarea premiului, castigatorul trebuie sa transmita Organizatorului, in termenul de maxim 24 de ore de la anuntare, printr-un mail trimis ca raspuns la mail-ul primit din partea Organizatorului, urmatoarele date: numele complet (nume si prenume) si numarul de telefon.

4. In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului si se va apela la prima rezerva extrasa. In conditiile in care castigatorul sau rezervele nu pot fi validate conform conditiilor prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.

6. Numele castigatorilor Concursului “Tu cum te simti cand faci ce iubesti?” va fi facut public pe pagina https://painplaisir.ro pana la data de 15.10.2019

7. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs utilizand o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

8. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti si trimisa pe e-mail, in termen de maxim o luna calendaristica de la data finalizarii Concursului, pe adresa bonjour@painplaisir.ro . Contestatia se va solutiona pe cale amiabila intre Organizator si contestator, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primire. Se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR

Premiile vor fi disponibile in magazinele Pain Plaisir din Bucuresti. Din momentul preluarii premiului, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de Castigator.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza informatiilor incorecte cu care a creat adresa de mail.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

Pentru premiile din acest concurs nu se impune impozit pe venit, intrucat valoarea unui premiu nu depaseste valoarea de 600 de lei. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului. 

8.1 Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

8.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare ale Concursului (de ex. acces internet, transport spre si de la brutariile Pain Plaisir).

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII 

Organizatorul Concursului nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la:

(1) Inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate inainte de data de 23 septembrie sau dupa data de 9 octombrie (i.e. in afara perioadei de Concurs);

(2) Intarzierile inscrierilor, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

(3) Situatiile in care numarul de telefon care a fost comunicat, in baza caruia a fost alocat premiul, nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

 (4) Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare de la Sectiunea 6, Art 7.

(5) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

(6) Organizatorii Concursului nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu acest Concurs.

(7) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

(8) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Nicio eroare in datele furnizate de catre Castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale.

b) Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la materialele inscrise de catre Participanti, daca acestea au fost insusite in mod ilegal; situatiile in care exista suspiciuni sau acuzatii de incalcare a drepturilor de autor;

c) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive a unui Castigator de a intra in posesia premiului castigat.

d) Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila/furnizorului de servicii de internet;

e) Pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

f) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Cncursului).

g) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare (minim Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1).

h) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

i) Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, a Regulamentului Concursului sau din cauza numelui si / sau prenumelui si / sau a numarului de telefon trasmis gresit.

j) Eventualele dispute intre Participanti legate de drepturile asupra adreselor de e-mail, daca este cazul.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si / sau a echipamentelor de calcul si / sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si / sau nefunctionarea / functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si / sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme si / sau defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si / sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Concursului, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(10) In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde pentru continutul materialelor inscrise de catre Participanti in Concurs si nici pentru eventualele prejudicii / pierderi / daune, de orice natura, ce ar putea fi provocate tertilor de respectivele imagini si/sau materiale/date inscrise in Concurs.

(11) Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Concursului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile Concursului, ulterioare semnarii de procesului verbal de primire a premiului de catre Participantul desemnat. Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs sau de a utiliza oricare din premiile Concursului exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul poate fi acordat unui alt Castigator.

(12) Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii Premiului catre castigator.

 (13) Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a Regulamentului Concursului sau datorita numelui si/sau prenumelui, adresei de livrare sau numarului de telefon trasmise gresit. 

  (14) Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului, daca este cazul, sau a altor schimbari legate de implementarea Concursului. 

(15) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile prevazute in prezentul Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului.

(16) Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, numarul de telefon).

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1 Prin inscrierea in Concursul „Tu cum te simti cand faci ce iubesti?”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

9.2 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind Protecția Persoanelor Fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, detaliate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, precum și orice alte dispozitii referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in prezentul Regulament. 

9.3.Prezentul Regulament se completeaza cu Politica de utilizare cookie-uri, Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de utilizarea a site-ului https://painplaisir.ro/.

SECTIUNEA 11. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie, pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau interzice total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Concursul mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

SECTIUNEA 12. IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR

In cazul in care castigatorul unuia dintre Premiile acordate in acest Concurs se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze, inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere, care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

SECTIUNEA 13. LITIGII

12.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionarea instantelor judecatoresti romane competente.

12.2 Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Concursului prin email la adresa bonjour@painplaisir.ro, pana la data de 9 octombrie, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. 

SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului. 


ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului “Tu cum te simti cand faci ce iubesti?”

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator, respectiv: MAISON MORIES SRL cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache, nr. 42-52, Bl. 35, Sc. G, parter, Sector 1, înregistrată la ORC sub nr J40/5997/2012, având CIF RO30244198, prin reprezentant legal Irina Stăncescu

 

Datele de contact ale Organizatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

a) adresa de e-mail: bonjour@painplaisir.ro.

b) adresa corespondenta: București, Bd. Ion Mihalache, nr. 42-52, Bl. 35, Sc. G, parter, Sector 1

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului:

In cadrul Concursului, Organizatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, numar de telefon.

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Organizatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie. 

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Organizatorin scopul:

a) organizarii si desfasurarii Concursului, desemnarea si validarea Castigatorilor si acordarea premilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului si alte comunicari similare.

b) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului, precum, dar fara a se limita la plata impozitelor si a contributiilor relevante, si raportarea autoritatilor publice competente, publicarea numelui castigatorului si a premiilor acordate.

c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora ( interesul legitim al Organizatorului, in conformitate cu art. 6(1) f) din GDPR);

d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatia in vigoare;In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment.Organizatorul nu va mai putea transmite oferte si alte materiale similare. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scopul de marketing, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare, fara insa a afecta ale operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se realizeaza in baza altor temeiuri juridice.

PARTICIPANTII CARE REFUZA SA COMUNICE SAU ISI RETRAG CONSIMTAMANTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS NU VOR FI ELIGIBILIE SA PARTICIPE SI SA PRIMEASCA PREMIILE OFERITE.

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal furnizate de Participanti, Castigatori, dupa caz, în cadrul Concursului sunt prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate, in temeiul obligatiilor legale ale Organizatorului si in interesul legitim al Organizatorului.

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

a) Imputernicitii sai, notarilor publici/avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Concursului;

b) furnizori de servicii de telefonie mobila, autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat ( cum ar fi: consimtamantul, o obligatie legala sau interesul legitim).

6. Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

7. Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului, beneficiati de urmatoarele drepturi, circumstantiat temeiului prelucrarii aplicabil situatiei dumneavoastra particulare in relatia cu Organizatorul: 

-    dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;

-    dreptul de acces. Aveti dreptul de a obtine din partea Organizatorului confirmarea faptului ca aceasta prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, si in caz afirmativ, acces la aceste date si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de stocare sau acolo unde nu este posibil criteriile de determinare a acestei perioade;

-    dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acestora (va rugam sa ne contactati in acest sens de fiecare data cand in datele dumneavoastra intervine o schimbare);

-    dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) de catre Organizator a datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

-    dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se poate exercita in unul din urmatoarele cazuri:

a)    contestati exactitatea datelor, restrictionarea fiind valabila pentru o perioada care ii permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor;

b)    prelucrarea este ilegala, insa nu doriti stergerea datelor cu caracter personal prelucrate;

c)    Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal prelucrate, dar dumneavoastra aveti nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

d)    v-ati opus prelucrarii datelor cu caracter personal, restrictionarea fiind valabila pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Organizatorului nu afecteaza drepturile dumneavoastra.

-    dreptul la portabilitatea datelor, in temeiul dreptului la portabilitatea datelor aveti dreptul de a primi o copie a datelor cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date altui operator, fara obstacole din partea Organizatorului, atunci cand prelucrarea se realizeaza cu consimtamantul dumneavoastra, pentru executarea sau incheierea unui contract la care sunteti parte sau cand prelucrarea este realizata prin mijloace automate;

-    dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment, aveti dreptul sa va opuneti, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

-    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, potrivit caruia aveti dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau va afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa; 

-    dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. Aveti dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Organizatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Organizatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concursului. Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Organizatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

11. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.